O nama

cmsImageBauLink je ogranak Bau Networks d.o.o. internet provajdera. Matična firma Bau Networks je osnovana u leto 2006. godine, osnivač je zacrtao sebi cilj, da postane Vojvođanski lider u pružanju internet usluga odnosno vodeći kablovski operater. U delatnosti preduzeća spadaju pored usluge interneta, web hosting, registracija međunarodnih i domaćih domena, odnosno distribucija telekomunikacionih usluga putem optičkog kabla.

Preduzeće trenutno raspolaže kapacitetom više od 100 km izgrađene optičke mreže i približno toliko je i u fazi izgradnje. S punim pravom se može reći da je BauLink internet provajder koji se intenzivno razvija i osvaja sve više segmenata usluga na polju telekomunikacija, ove uspehe postiže sa svojim posvećenim timom koji funkcioniše kao jedinstvena porodica.