Naše usluge

5 GHz internet

U okviru izgrađene mreže obezbeđujemo širokopojasnu uslugu bežičnog interneta koja funkcioniše na frekvenciji od 5 GHz.

Ovu uslugu preporučujemo klijentima koji žele da pređu sa 2,4 GHz tehnologije na 5GHz tehnologiju, odnosno žele stabilniju internet konekciju i brži internet. U slučaju sklapanja ugovora na 12 odnosno 24 meseca obezbeđujemo besplatno potrebnu opremu za korišćenje usluge.