Speedtest

• Merenje brzine interneta

Važno:
Prilikom merenja brzine interneta na računaru ne smeju da budu pokrenuti programi koji mogu uticati na brzinu internet konekcije (Youtube, P2P, Skype, Internet Radio itd.). U suprotnom merač brzine interneta neće dati tačan rezultat.
Kod odabira servera uvek koristiti najbliži. (BAU NETWORKS – Tornjos)
U cilju postizanja realnog i procenjivog rezultata prilikom merenja brzine interneta koristite uređaj koji je direktno povezan sa antenom preko kabla izostavljajući trećeg ondosno bežičnog uređaja. Znači ako preko bežičnog uređaja merite brzinu, u nekim situacijama nećete dobiti relevantne rezultate.