Speedtest

• Merenje brzine interneta

Važno:
Prilikom merenja brzine interneta na računaru ne smeju da budu pokrenuti programi koji mogu uticati na brzinu internet konekcije (Youtube, P2P, Skype, Internet Radio itd.). U suprotnom merač brzine interneta neće dati tačan rezultat.
Kod odabira servera uvek koristiti najbliži. (BAU NETWORKS – Tornjos)
Merenje je preporučeno da se vrši preko kabla radi dobijanja tačnog rezultata.