SYM 5G

SYM paketi predviđeni za korisnike na 5 GHz:

SYM MINI
RSD
1200
Max brzina:
⇩ 2 ⇧ 2 Mbit/s
neograničeni prenos podataka
javna ip adresa
besplatna e-mail adresa
NARUČIVANJE
SYM MIDI+
RSD
1600
Max brzina:
⇩ 3 ⇧ 3 Mbit/s
neograničeni prenos podataka
javna ip adresa
besplatna e-mail adresa
NARUČIVANJE
SYM SPEEDY+
RSD
2500
Max brzina:
⇩ 5 ⇧ 5 Mbit/s
neograničeni prenos podataka
javna ip adresa
besplatna e-mail adresa
NARUČIVANJE
SYM MAXI+
RSD
5000
Max brzina:
⇩ 10 ⇧ 10 Mbit/s
neograničeni prenos podataka
javna ip adresa
besplatna e-mail adresa
NARUČIVANJE
SYM EXTRA+
RSD
10000
Max brzina:
⇩ 20 ⇧ 20 Mbit/s
neograničeni prenos podataka
javna ip adresa
besplatna e-mail adresa
NARUČIVANJE
+
SYM MINI

Cena: 1200 RSD
Max brzina :
⇩ 2 ⇧ 2 Mbit/s
neograničeni prenos podataka
javna ip adresa
besplatna e-mail adresa

+
SYM MIDI

Cena: 1600 RSD
Max brzina :
⇩ 3 ⇧ 3 Mbit/s
neograničeni prenos podataka
javna ip adresa
besplatna e-mail adresa

+
SYM SPEEDY

Cena: 2500 RSD
Max brzina :
⇩ 5 ⇧ 5 Mbit/s
neograničeni prenos podataka
javna ip adresa
besplatna e-mail adresa

+
SYM MAXI

Cena: 5000 RSD
Max brzina :
⇩ 10 ⇧ 10 Mbit/s
neograničeni prenos podataka
javna ip adresa
besplatna e-mail adresa

+
SYM EXTRA

Cena: 10000 RSD
Max brzina :
⇩ 20 ⇧ 20 Mbit/s
neograničeni prenos podataka
javna ip adresa
besplatna e-mail adresa

Uz pakete sa naznakom WiFi-a u slučaju dvogodišnjeg ugovora besplatno obezbeđujemo WiFi ruter na upotrebu.
Gratis javna statička IP adresa.
Uz sklopljen ugovor na 2 godine, montaža opreme je besplatna.
Neograničeni prenos podataka.
Kupljeni paketi su aktivni mesec dana i ni pod kojim uslovima se ne mogu suspendovati!
Navedeni protoci su maksimalno ostvarljive brzine.
Biznis Korisnicima izrađujemo specifične pakete po njihovim potrebama.

NAPOMENA: Cenovnik je na snazi od 01.04.2017. godine.